Bonus z War Mode nie działa w Visions of N'Zoth w World of Warcraft

Tryb War Mode pozwala włączyć lub wyłączyć otwarte PvP w World of Warcraft. Związane są z nim pewnego rodzaju benefity, jak np. dostęp do talentów PvP, niektórych questów, czy dodatkowych atrakcji (zrzuty zaopatrzenia), ale również dzięki uruchomionemu War Mode możemy czerpać z benefitów. A zwłaszcza gracze po stronie Przymierza, którzy zazwyczaj z tego…

Przeczytaj cały