Kody do Zamkiętej bety Gwinta


#2

Łapcie 3 klucze do bety Gwinta. Kto pierwszy, ten lepszy.

https://www.playgwent.com/redeem/ANYE0572F0A2F414E1

https://www.playgwent.com/redeem/ANY4890E0AF3C3C443

			<p style="color:#321400;">
				 
			</p>

			<p style="color:#321400;">
				<a href="https://www.playgwent.com/redeem/ANYBEBBCAA5D8A6390" rel="external nofollow"><strong style="color:#01a574;">https://www.playgwent.com/redeem/ANYBEBBCAA5D8A6390</strong></a>
			</p>
		</td>
	</tr></tbody></table>

#3

Dziękuję :P 1 kod złapany


#4

https://www.playgwent.com/redeem/ANYB62BB5E836B992D

						</td>
					</tr></tbody></table>
						</td>
						<td>
							 
						</td>
						<td>
							 
						</td>
					</tr></tbody></table>
						</td>
						<td>
							 
						</td>
						<td>
							 
						</td>
					</tr></tbody></table>
						</td>
						<td style="color:#321400;">
							<p style="color:#321400;">
								<a href="https://www.playgwent.com/redeem/ANY02BA21204CF9936" style="color:#1155cc;" rel="external nofollow"><strong style="color:#01a574;">https://www.playgwent.com/redeem/ANY02BA21204CF9936</strong></a>
							</p>
						</td>
						<td>
							 
						</td>
					</tr></tbody></table>
						</td>
						<td>
							 
						</td>
						<td>
							 
						</td>
					</tr></tbody></table>
						</td>
						<td>
							 
						</td>
						<td>
							 
						</td>
					</tr></tbody></table>
						</td>
						<td style="color:#321400;">
							<p style="color:#321400;">
								<a href="https://www.playgwent.com/redeem/ANY5A58097FED9365E" style="color:#1155cc;" rel="external nofollow"><strong style="color:#01a574;">https://www.playgwent.com/redeem/ANY5A58097FED9365E</strong></a>
							</p>
						</td>
					</tr></tbody></table>
		</td>
	</tr></tbody></table><table bgcolor="#d8d7ca" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color:#321400;" width="100%"><tbody><tr>
		</td>
		<td style="color:#321400;">
			<p style="color:#321400;">
				 
			</p>
		</td>
	</tr></tbody></table>

#5

@Nezouse wziąłem jeszcze 2 kody od Ciebie :P podałem dla znajomych :D dziękuję


#6

ANY110F95D1C4D0B03

ANY6807248E42F4314

ANY6C1AC567217BA7A


#7

Łapcie 3 klucze do bety Gwinta. Kto pierwszy, ten lepszy.

https://www.playgwent.com/redeem/ANYE0572F0A2F414E1

https://www.playgwent.com/redeem/ANY4890E0AF3C3C443

			<p style="color:#321400;">
				 
			</p>

			<p style="color:#321400;">
				<a href="https://www.playgwent.com/redeem/ANYBEBBCAA5D8A6390" rel="external nofollow"><strong style="color:#01a574;">https://www.playgwent.com/redeem/ANYBEBBCAA5D8A6390</strong></a>
			</p>
		</td>
	</tr></tbody></table>