Przez WoW-a też przeszedł marsz LGBT, ale trochę inny niż w przypadku Guild Wars 2

Tak się jakoś złożyło, że w tym samym czasie, w którym przez Guild Wars 2 przechodził “Tyria Pride”, w World of Warcraft odbywał się “Running of the Trolls”.

Oba marsze wyglądały podobnie, aczkolwiek różniły się trochę w swoim założeniach.

O ile w GW2 była to zwykła parada równości popierająca LGBT (z hasłami #BlackLivesMatter), to w WoW-ie mia…

Przeczytaj cały