Regulamin forum - 12.12.2015

Odwołania od decyzji moderatorów w przypadku blokady konta prosimy kierować pod adres - mmoplaya.bans@gmail.com

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją wszystkich zasad niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do ich przestrzegania.
1.2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści.
1.3. Każdego użytkownika forum obowiązuje konieczność przestrzegania zasad Netykiety.
2. Konto użytkownika:
2.1. Każdy użytkownik może założyć co najwyżej jedno konto. Posiadanie więcej niż jednego będzie się wiązać z permanentną blokadą wszystkich kont danego użytkownika.
2.2. Nazwa użytkownika nie może być obraźliwa ani wulgarna. Nie może też naruszać dóbr oraz godności innych użytkowników czy grup lub osób spoza forum.
2.3. Nazwa użytkownika nie może być adresem innego portalu czy po prostu reklamą jakiegoś produktu.

2.4. Zabrania się podszywania pod pozostałych użytkowników forum.
2.5. Avatar, tło oraz sygnatura profilu nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich oraz innych łamiących regulamin lub zasady Netykiety.
2.6 Zabrania się wpisywania głównej treści materiałów video w komentarzach

2.6. Zabrania się używania serwerów proxy do łączenia się z forum, rejestracji lub publikowania wypowiedzi.
3. Zasady dyskusji:
3.1. Zabrania się publikowania treści łamiących polskie prawo, tj. wypowiedzi rasistowskich, gróźb, treści propagujących środki odurzające itp.
3.2. Istnieje całkowity zakaz umieszczania na forum treści pornograficznych. Wszelkie tematy poruszające poważniejsze, dorosłe tematy powinny mieć w tytule dopisek [+18].
3.3. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania treści w możliwie jak najmniejszym stopniu wulgarnych oraz obraźliwych względem pozostałych członków społeczności.
3.4. Wszystkie wypowiedzi wewnątrz wątków powinny być możliwie jak najbardziej zbliżone do ich tematów.
3.5. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania treści zrozumiałych dla reszty użytkowników, tj. przestrzegania podstawowych zasad ortografii, interpunkcji oraz składni języka.
3.6. Zabrania się publikowania wiadomości śmieciowych, tj. na przykład wypowiedzi złożonych z samych emotikon, niezrozumiałych ciągów znaków czy postów nie wnoszących niczego do danych dyskusji.
3.7. Użytkownik może odświeżyć temat (napisać post pod innym swoim postem) nie częściej niż raz na 24 godziny.
3.8. Zabrania się udostępniania treści naruszających prawo autorskie oraz inne dobra osobiste, w tym linków do nielegalnych kopii oprogramowania, gier, muzyki, filmów, itp. Wyjątkiem wybiórczo są serwery prywatne gier MMO.
4. Zasady zakładania tematów:
4.1. Tytuł każdego wątku powinien możliwie jak najlepiej oddawać istotę poruszanego wewnątrz problemu.
4.2. Zabrania się zakładania kolejnych z prośbami o PSC. Wszystkie tego typu wypowiedzi powinny zostać kierowane wyłącznie do wątku zbiorczego o takich prośbach.
4.3. Społeczności multigamingowe powinny publikować jedynie w obrębie jednego tematu lub specjalnie założonego w tym celu poddziału.
5. Sygnatury:
5.1. Wysokość podpisu użytkownika nie może przekraczać 500 pikseli wysokości.
5.2. Odnośniki tekstowe w sygnaturach nie powinny nosić znaków dodatkowego formatowania, tj. na przykład powiększenia czy kolorowania.
6. Czatbox, blogi oraz statusy:
6.1. Na czatboxie, we wpisach blogów oraz w statusach obowiązują dokładnie takie same zasady jak na pozostałej części forum.
6.2. W miejscach tych obowiązuje zakaz wstawiania ogłoszeń reklamowych oraz sprzedaży.
7. Reklama, reflinki i handel:
7.1. Na forum i wszystkich jego częściach zabronione jest reklamowanie serwisów konkurencyjnych, czyli innych poświęconych tematyce gier MMO.
7.2. Reflinki umieszczane w wypowiedziach powinny być dodatkiem dla linków "czystych" i nie mogą być od nich bardziej eksponowane.
7.3. Jedynym miejscem, w którym dozwolone jest umieszczanie swoich ofert handlu czy wymiany jest dział Targowisko.
7.4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty z tytułu przeprowadzonych na forum transakcji.
8. Ostrzeżenia i kary:
8.1. Za łamanie powyższych punktów regulaminu grozi kara w wysokości upomnienia lub punktu ostrzeżeń, których kumulacja (w wysokości 10 punktów) oznaczać będzie całkowite wykluczenie ze społeczności.
8.2. W przypadku zamieszczenia przez użytkownika niechcianych treści, administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji wypowiedzi.
8.3. W ekstremalnych przypadkach administracja może podjąć decyzję o tymczasowym wykluczeniu użytkownika z życia forum (ban na 24 godziny).
8.4. W przypadku braku poprawy po upomnieniach i usilnych, celowych próbach utrudnienia życia społeczności lub zespołu, administracja może podjąć decyzję o natychmiastowym i permanentnym zablokowaniu użytkownika.
9. Postanowienia końcowe:
9.1. Regulamin, w razie potrzeby będzie uzupełniany o kolejne punkty i poprawki.
9.2. Wszyscy aktualni członkowie zespołu zobowiązują się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad oraz wykorzystywaniu swoich praw mając na celu jedynie dobro społeczności oraz samego forum.

1lajk

Update - 05.08.2014

Prosiłbym o przeczytanie regulaminu i zapoznanie się ze zmianami. Przypominam, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

W razie wątpliwości na temat bana:

Mail kontaktowy:

mmoplaya.bans@gmail.com

Blogi:

Jako, że jest to bezsprzecznie część naszego forum, regulamin również odnosi się do Blogów.

Regulamin został zaktualizowany dnia 24.08.2015. Wszystkie zmiany względem poprzedniej wersji można przeczytać w tym miejscu. Powyższy regulamin jest tym samym jedynym obowiązującym na całym forum serwisu MMORPG.org.pl.

Kolejna aktualizacja, a zmiany w skrócie to:

Drobna aktualizacja 12.12.16

7.2. Obowiązuje zakaz wstawiania jakichkolwiek ogłoszeń, ponieważ jedynie zaśmiecają tę strefę, która powinna służyć szybkiej wymianie myśli. Do zamieszczania ogłoszeń służy odpowiedni dział. Na shoutboxie, blogach oraz w statusach użytkowników obowiązuje zakaz umieszczania ogłoszeń oraz treści reklamowych.

Duża aktualizacja regulaminu - więcej informacji tutaj.

Odwołania od decyzji moderatorów w przypadku blokady konta prosimy kierować pod adres - mmoplaya.bans@gmail.com

1. Postanowienia ogólne:
1.1. Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacją wszystkich zasad niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do ich przestrzegania.
1.2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści.
1.3. Każdego użytkownika forum obowiązuje konieczność przestrzegania zasad Netykiety.
2. Konto użytkownika:
2.1. Każdy użytkownik może założyć co najwyżej jedno konto. Posiadanie więcej niż jednego będzie się wiązać z permanentną blokadą wszystkich kont danego użytkownika.
2.2. Nazwa użytkownika nie może być obraźliwa ani wulgarna. Nie może też naruszać dóbr oraz godności innych użytkowników czy grup lub osób spoza forum.
2.3. Nazwa użytkownika nie może być adresem innego portalu czy po prostu reklamą jakiegoś produktu.

2.4. Zabrania się podszywania pod pozostałych użytkowników forum.
2.5. Avatar, tło oraz sygnatura profilu nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich oraz innych łamiących regulamin lub zasady Netykiety.

2.6. Zabrania się używania serwerów proxy do łączenia się z forum, rejestracji lub publikowania wypowiedzi.
3. Zasady dyskusji:
3.1. Zabrania się publikowania treści łamiących polskie prawo, tj. wypowiedzi rasistowskich, gróźb, treści propagujących środki odurzające itp.
3.2. Istnieje całkowity zakaz umieszczania na forum treści pornograficznych. Wszelkie tematy poruszające poważniejsze, dorosłe tematy powinny mieć w tytule dopisek [+18].
3.3. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania treści w możliwie jak najmniejszym stopniu wulgarnych oraz obraźliwych względem pozostałych członków społeczności.
3.4. Wszystkie wypowiedzi wewnątrz wątków powinny być możliwie jak najbardziej zbliżone do ich tematów.
3.5. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania treści zrozumiałych dla reszty użytkowników, tj. przestrzegania podstawowych zasad ortografii, interpunkcji oraz składni języka.
3.6. Zabrania się publikowania wiadomości śmieciowych, tj. na przykład wypowiedzi złożonych z samych emotikon, niezrozumiałych ciągów znaków czy postów nie wnoszących niczego do danych dyskusji.
3.7. Użytkownik może odświeżyć temat (napisać post pod innym swoim postem) nie częściej niż raz na 24 godziny.
3.8. Zabrania się udostępniania treści naruszających prawo autorskie oraz inne dobra osobiste, w tym linków do nielegalnych kopii oprogramowania, gier, muzyki, filmów, itp. Wyjątkiem wybiórczo są serwery prywatne gier MMO.
4. Zasady zakładania tematów:
4.1. Tytuł każdego wątku powinien możliwie jak najlepiej oddawać istotę poruszanego wewnątrz problemu.
4.2. Zabrania się zakładania kolejnych z prośbami o PSC. Wszystkie tego typu wypowiedzi powinny zostać kierowane wyłącznie do wątku zbiorczego o takich prośbach.
4.3. Społeczności multigamingowe powinny publikować jedynie w obrębie jednego tematu lub specjalnie założonego w tym celu poddziału.
5. Sygnatury:
5.1. Wysokość podpisu użytkownika nie może przekraczać 500 pikseli wysokości.
5.2. Odnośniki tekstowe w sygnaturach nie powinny nosić znaków dodatkowego formatowania, tj. na przykład powiększenia czy kolorowania.
6. Czatbox, blogi oraz statusy:
6.1. Na czatboxie, we wpisach blogów oraz w statusach obowiązują dokładnie takie same zasady jak na pozostałej części forum.
6.2. W miejscach tych obowiązuje zakaz wstawiania ogłoszeń reklamowych oraz sprzedaży.
7. Reklama, reflinki i handel:
7.1. Na forum i wszystkich jego częściach zabronione jest reklamowanie serwisów konkurencyjnych, czyli innych poświęconych tematyce gier MMO.
7.2. Reflinki umieszczane w wypowiedziach powinny być dodatkiem dla linków "czystych" i nie mogą być od nich bardziej eksponowane.
7.3. Jedynym miejscem, w którym dozwolone jest umieszczanie swoich ofert handlu czy wymiany jest dział Targowisko.
7.4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty z tytułu przeprowadzonych na forum transakcji.
8. Ostrzeżenia i kary:
8.1. Za łamanie powyższych punktów regulaminu grozi kara w wysokości upomnienia lub punktu ostrzeżeń, których kumulacja (w wysokości 10 punktów) oznaczać będzie całkowite wykluczenie ze społeczności.
8.2. W przypadku zamieszczenia przez użytkownika niechcianych treści, administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji wypowiedzi.
8.3. W ekstremalnych przypadkach administracja może podjąć decyzję o tymczasowym wykluczeniu użytkownika z życia forum (ban na 24 godziny).
8.4. W przypadku braku poprawy po upomnieniach i usilnych, celowych próbach utrudnienia życia społeczności lub zespołu, administracja może podjąć decyzję o natychmiastowym i permanentnym zablokowaniu użytkownika.
9. Postanowienia końcowe:
9.1. Regulamin, w razie potrzeby będzie uzupełniany o kolejne punkty i poprawki.
9.2. Wszyscy aktualni członkowie zespołu zobowiązują się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad oraz wykorzystywaniu swoich praw mając na celu jedynie dobro społeczności oraz samego forum.