Rycerze, Wojownicy ! Wielka Chorągiew Wzywa w swe szeregi . Conqueror Blade EuSicania2


[https://discord.gg/Phw7QbaqrG]
https://www.facebook.com/WielkaChoragiewConquerorBlade
HISTORIA NASZEGO RODU

Nasz dom, WielkaChoragiew powstał w czerwcu 2019 r., jako wyraz mojej osobistej historycznej pasji. Dom ten miał być w założeniu wirtualną rekonstrukcją elitarnego oddziału rycerstwa polskiego z okresu panowania króla Władysława II Jagiełły i bitwy pod Grunwaldem, czyli Chorągwi Wielkiej Ziemi Krakowskiej, w historiografii znanej również jako Chorągiew Królestwa Polskiego. Podobna idea przyświecała mi przy tworzeniu mojej głównej postaci, tj. Zyndrama, który miał być z kolei wirtualną rekonstrukcją historycznej postaci Zyndrama z Maszkowic, dowódcy Chorągwi Wielkiej Ziemi Krakowskiej, który 15 lipca 1410 r. poprowadził ją do zwycięskiego boju przeciw chorągwiom krzyżackim na polach Grunwaldu. Przez pierwszy tydzień lub dwa byłem jedynym członkiem chorągwi do momentu, kiedy po około dwóch tygodniach od jej powstania dołączył do domu Domarat, którego znałem osobiście od wielu lat z okresu wspólnej pracy w życiu realnym, a którego udało mi się zachęcić do zasilenia społeczności graczy Conqueror’s Blade z uwagi na wspólne historyczne pasje oraz wspólnie dzielone hobby w postaci relaksu przy grach komputerowych. Domarat również stworzył postać inspirowaną historycznym rycerzem Chorągwi Królestwa Polskiego, Domaratem z Kobylan. Przez pierwsze blisko pół roku byliśmy z Domaratem jedynymi członkami domu. Rozgrywaliśmy razem bitwy dobierane oraz bitwy dowolne, w tym konfrontacje oraz wykonywaliśmy zadania lenna i nie angażowaliśmy się szerzej w inne rodzaje aktywności w świecie gry. Funkcjonowaliśmy w bardzo niekorzystnych warunkach, gdyż z uwagi na naszą aktywność w świecie gry szybko zostaliśmy zauważeni przez ówczesne duże polskie domy, które zapragnęły nas wchłonąć jako część ich społeczności.

Mając swoją własną ideę stworzonego przez siebie rodu oraz własną koncepcję gry nie ulegliśmy jednakże tym naciskom i powoli, acz konsekwentnie werbowaliśmy kolejnych graczy, krok po kroku budując naszą własną siłę, rozszerzając zakres naszej aktywności o wojny terytorialne i dochodząc z czasem do znaczącej pozycji politycznej i militarnej, jako jeden z najstarszych domów na serwerze Sicania(EU2) oraz jako najstarszy istniejący do dziś polski dom mający ugruntowaną pozycję na mapie świata gry pod koniec kolejnych sezonów…